4/17/2021 3:58:32 PM
Thông tin chi tiết
Nội dung đào tạo bảo vệ
Tất cả nhân viên khi ứng tuyển vào Lực lượng bảo vệ Công ty chúng tôi, đều phải trải qua những đợt kiểm tra thể hình, sức khỏe, trắc nghiệm, phỏng vấn để xác định tính cách khả năng, năng lực, kiến thức, kinh nghiệm…đảm bảo đạt được những tiêu chuẩn tuyển dụng, và học viên sẽ được đào tạo chính thức tại trung tâm đào tạo đặc biệt của Công an và Công ty.

Các học viên được dào tạo dựa trên một giáo trình riêng biệt và chuyên môn do các chuyên gia kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ của Công an và Bộ Quốc phòng xây dựng. Giáo trình này thường xuyên được nâng cấp và điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu và kinh nghiệm thực tiễn.
Các học viên được dào tạo dựa trên một giáo trình riêng biệt và chuyên môn do các chuyên gia kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ của Công an và Bộ Quốc phòng xây dựng. Giáo trình này thường xuyên được nâng cấp và điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu và kinh nghiệm thực tiễn.

Chương trình khóa đào tạo cơ bản

STT

Nội dung huấn luyện

Đơn vị phụ trách huấn luyện

Nơi huấn luyện

1

Những vấn đề cơ bản trong công tác bảo vệ chuyên nghiệp

Cán bộ công ty

Giảng đường Công ty

2

Pháp luật

Phòng PC 64 – CA Tp. HCM

Giảng đường Công ty

3

Nghiệp vụ cơ bản

Phòng PV 28- CA Tp. HCM

Giảng đường Công ty

4

Nghiệp vụ Bảo vệ

 

Cán bộ Công ty

Giảng đường Công ty

5

Nghiệp vụ PCCC

Sở Cảnh sát PCCC Tp. HCM

Trụ sở CA PCCC Tp. HCM

6

Sơ cấp cứu

Bệnh viện Quận 12, Tp. HCM

Trụ sở trung tâm y tế Quận 12 Tp. HCM

7

Điều lệnh đội ngũ - Võ thuật

Cán bộ Công ty

Nhà  văn hóa Quận 12

8

Sử dụng Công cụ hỗ trợ

Cán bộ Công ty

Giảng đường Công ty

 

 

Tổng thời gian huấn luyện là : 45 ngày và 15 ngày thực tập thực tế tại mục tiêu.

 

Dịch vụ liên quan